ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Najmłodszych trzeba uczyć patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny. W taki sposób jak poniżej robimy to w przedszkolu. W domach spoczywa to na rodzicach.

 

Film 1.

Film 2.

Film 3.

Film 4.


Dzisiaj, 8 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. A zakładce Biedronek krótka fotorelacja i linki do filmów z uroczystości. Więcej zdjęć za chwilę :)


Każdy rodzic chce dla dziecka jak najlepiej. Czasami jedno z naszych dzieci jaest takie a drugie inne. Jedank wszystkie dzieci potrzebują samodzielności. My, rodzice też potrzebujemy samodzielności dzieci. Jak do tego dążyć? Tutaj kilka fajnych porad.Zapraszamy na zebranie rodziców w dniu 11 września o godzinie 16:15. Zebranie rozpocznie się spotkaniem ogólnym w auli przy zielonym budynku. Następnie spotkania w grupach.

1. Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu w dniu 02 września 2019 roku. 

2. Dni otwarte / adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną odbędą się 22 i 28 sierpnia. Zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 10:00

3. Zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynającyc edukację przedszkolną w dniu 30 sierpnia o godzinie 14:30 w auli przy zielonym budynku. Wejście od ul. Toruńśkiej przez szkołę. Po spotkanu ogólnym zebranie rodziców dzieci 3 - letnich z wychowawczynią w przedszkolu.

Rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, ostatnim dniem zajęć w roku szkolnym jest 21 czerwca. Zmiana prawa oświatowego spowodowała jednak to, że w tym dniu nie będzie dowozów uczniów i dzieci z przedszkola. W trakcie przedszkole pracuje w normalnych godzinach do 12 lipca i od 19 sierpnia. W pozostałym okresie przewa wakacyjna.

 

18 czerwca 2019.

REKRUTACJA

Z dokumentacji komisji rekrutacyjnej wynika, że wszystkie dzieci aplikujące do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zostały zakwalifikowane do przyjęcia. Po zakończeniu lub zawieszeniu akcji protestacyjnej pojawią się wszystkie oficjalne dokumenty.

 

Jak co roku w okresie rekolekcji autobusy kursują w innych godzinach!! Tutaj rozkład jazdy. Rano dzieci mogą przyjechać normalnie. W południe (o 12:30) odwozu nie będzie.

Znowu wszy!!!

Bardzo proszę o kontrolę włosów dzieci. W przyszłym tygodniu odbędzie się przegląd higieniczny, który powinien pozwolić na uporanie się z tym problemem. Przypominam, że jeżeli natrafimy na wszy u dziecka zostanie ono odseparowane od pozostałych i będziecie Państwo wezwani do natychmiastowego odbioru.

31.01.2019


Konkurs plastyczno - technicznyKonk.png

„Najciekawsza ozdoba choinkowa”

 

Cele konkursu:

·         rozwijanie u dzieci zainteresowań działalnością plastyczno-techniczną,

·         rozwijanie kreatywności i potencjału twórczego dzieci, rodziców i nauczycieli,

·         przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami związanymi z Bożym Narodzeniem,

·         integracja dzieci, nauczycieli i rodziców poprzez sztukę.
 

Regulamin konkursu:

 •   Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i nauczycieli.
   
 •   Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej - ozdoby choinkowej.
   
 •  Prace muszą być wykonane przez dzieci z pomocą rodziców lub nauczycieli.
   
 • Format pracy: dowolny.
   
 • Organizator powoła Jury, które sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu oraz oceni technikę i jakość wykonania.
   
 • Kryteria oceniania: oryginalność, staranność, walory artystyczne, zastosowane materiały.
   
 • Termin dostarczania prac do 14.12.2018 r. do Joanny Przybylskiej
   
 • Rozstrzygnięcie konkursu 19.12.2018 r.
    
 •  Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody, przewidziane są także wyróżnienia.
   
 • Prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

·          

·         Wszyscy uczestniczy (dzieci i nauczyciele) otrzymają podziękowania za udział w konkursie

Organizator konkursu: Joanna Przybylska

 

11.X ruszyło ogrzewanie w przedszkolu. Prowizorka ale zawsze. Szkoła kończy swoją inwestycję w piec gazowy. Kotłownia w pawilonie już nie pod naszym zarządem.

Zebranie rodziców WSZYSTKICH grup - 06.09.2018 o godzinie 16. Spotkamy się w auli, gdzie omówimy sprawy wspólne dla wszystkich grup.

Rok szkolny 2017/2018

07.06.2018

Jak co roku, nasze dzieci biorą udział w Olimpiadzie Przedszkolaka Ziemi Chełmińskiej. W galerii kilka obrazów z naszych zmagań.


Szanowni Państwo. Od stycznia obowiązuje nas nowe prawo. Mam na myśli Ustawę o finansowaniu zadań oświatowych

(Warszawa, dnia 29 listopada 2017 r. Poz. 2203
USTAWA z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych)

Art.52.

...

15. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Artykuł ten przewraca trochę porządek opłAt jaki stosowany jest w naszym przedszkolu. Niestety, jak to zwykle bywa, ustawa ta wprowadza luki prawne, z których różni prawnicy próbują znaleźć wyjście. Prawdopodobnie nie będziemy podpisywali takich umów jak dotyczas. Trudno powiedzieć jak będzie wylądało porozumienie pomiędzy Wami a ZS-P w sprawie uczęszczania dzieci do przedszkola. Pewne są dwie sprawy: dzieci nadal będą uczęszczały do przedszkola i wysokość opłat za poszczególne elementy porozumienia (śniadanie, obiad, podwieczorek i czas ponad pięć godzin) nie ulegną zmianie.

W miarę napływu rozstrzygnięć prawnych będę Państwa informował. Oczywiście zaproszę Państwa na spotkanie, na którym przedstawię wszystko dokładnie.

Z pozdrowieniami: Grzegorz Zalewski.

Rozkład jazdy autobusów w dniach: 19, 20, 21 marca (rekolekcje dla uczniów szkół). Dzieci korzystające z dowozów autobusami przyjadą do przedszkola normalnie, na godzinę 8.00. Obiad dla dzieci odjeżdżających w południe będzie wydany około godziny 11 w stołówce szkolnej. Bezpośrednio stamtąd dzieci będą odwożone według zamieszczonego rozkładu jazdy. Rozkład, pomimo starań w określeniu godzin przyjzdu na przystanki, jest bardzo hipotetyczny. Po odwozie w poniedziałek będziemy dokładnie wiedzieli jak będą kursowały autobusy. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W zakładce REKRUTACJA informacje dotyczące rekrutacji na nowy rok szkolny.

Przykro kończyć rok tym wpisem. Pracuję nad sposobem zmuszenia Opiekunów dzieci do wywiązywania się z ich obowiązków wobec przedszkola. Chodzi mi o opłaty. Są one niewielkie, przyznacie sami. Mimo to, spora grupa opiekunów nie ZWRACA! nam pieniedzy jakie wydajemy na żywienie naszych podopiecznych. Opiekunowie pobierają świadczenia z GOPS, 500+, zasiłki szkolne, więc środki na opłaty posiadają. Dzieci nie są winne rozrzutności opiekunów. Mimo to planuję "izolację" dzieci, których opiekunowie nie opłacają ich wyżywienia. Głodzić żadnego dziecka nie zamierzam, ale nie będą one razem z grupą podczas spożywania posiłków.

Grzegorz Zalewski

„Bajecznie kolorowa bombka świąteczna”

 

Cele:

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

- przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami Święta Bożego Narodzenia

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej

- prezentacja talentów plastycznych

Regulamin konkursu:

1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat.

2. Format pracy: przestrzenna.

3. Technika: dowolna.

4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, samodzielność, oryginalność, estetyka, dobór materiałów.

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 3-4 latki oraz 5-6 latki.

6. Z każdej kategorii wyłonieni zostaną zwycięzcy.  Najciekawsze prace  zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom.

7. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelną metryczką zawierającą : imię i nazwisko dziecka oraz wiek dziecka.

8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę - oświadczenie rodzica na udział dziecka w konkursie i wykorzystanie jego danych do celów konkursu.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac.

10.          Prace będą ocenianie przez niezależne jury.

11.          Termin dostarczania prac upływa 14.12.2017 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę!

12.          Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2017 r.

13.          Wszystkie prace wyeksponowane będą na wystawie na terenie przedszkola.

14.          Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej przedszkola po 21.12.2017 r. wraz galerią zdjęć  prac.

15.          Wszelkie pytania związane z konkursem: Anna Szymańska.

 

 

 

 • W najbliższych dniach rozpocznie się budowa nowego ogrodzenia przedszkola od strony ulicy Toruńskiej. Pozostałe elementy poczekają na lepsze finansowanie.
 • Nowe zasady przedstawiania jadłospisu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nakazała nam przedstawiać jadłospis zgodnie z normami żywienia. Jedna z nich mówi, że mamy przedstawiać Państwu produkty alergenne. Stąd w zakłądce dokumenty spis produktów alergennych z ich numeracją. Numery te pojawią się w jadłospisie. (zobacz na zakładkę jadłopsisu w szkiole).

 

Liscie.pngSerdecznie zapraszamy Pani_J.png

 

na Bal Pani Jesieni,

który odbędzie się 21 września w Gminnym Przedszkolu w Lisewie.

Bardzo prosimy o przebranie dzieci za owoc, warzywo

lub leśne zwierzę. W programie zabawa taneczna i spotkanie z jesiennym gościem.

 


Szanowni Państwo. Napłynęły do nas uwagi dotyczące niezgodności opublikowanego rozkładu jazdy z rzeczywistością. Przedstawiony rozkłąd funkcjonował w ub roku szkolnym. W chwili obecnej tworzymy nasz, szkolny rozkład, który powstaje na podstawie zapisów prowadzonych przez opiekunki z autobusów. Siłą rzeczy może to potrwać kilka dni. Pozostawiam więc dotychczasowy rozkład, który odbiega o kilka minut od rzeczywstego zapisanego dzisiejszego ranka.

Aktualny rozkład jazdy. (11.09.2017)