ROZKŁAD DNIA

1) W godzinach 6.45 - 8.15:

a) schodzenie się dzieci,
b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
e) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
f) przygotowanie do śniadania.

2) W godzinach 8.30 - 11.30:

a) śniadanie,
b) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
c) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
d) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,
e) zabawy ruchowe z prawidłami,
f) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
g) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
h) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

3) W godzinach 11.30 – 16.15:

a) obiad,
b) zabawy dydaktyczne i dowolne,
c) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
d) kółka zainteresowań,
e) praca wyrównawcza.

4) Po ustaleniu w jakich godzinach i w którym dniu tygodnia odbywać się będą zajęcia rytmiczne, j. angielski i religia zosatniecie Państwo natychmiast poinformowani.