Zgodnie z przepisami regulującymi zasady odpłatności za korzystanie przedszkola, rodzice dzieci ponoszą opłaty związane przebywaniem dziecka w przedszkolu. Czas niezbędny do zrealizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo czyli średnio 5 godzin dziennie. Te 5 godzin jest bezpłatne dla wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci poza sześciolatkami za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5 ponoszą odpłatność w wysokości 1 zł. Tą regulację wprowadził Minister Edukacji Narodowej. Od stycznia 2017 roku zmieniliśmy zasady rozliczania opłat. Do grudnia 2016 każdy z rodziców wpłacał kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni pracujących w miesiącu i kwoty jaką powinien zapłacić za 1 dzień pobytu. W kolejnym miesiącu naliczaliśmy kolejną hipotetyczną kwotę, którą pomniejszaliśmy o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim. Było to kłopotliwe i pracochłonne zajęcie. W styczniu 2017 roku zaryzykowaliśmy i ponieśliśmy koszty wyżywienia dzieci. W lutym podliczyliśmy liczbę dni pobytu dziecka w przedszkolu i tą kwotę rodzice powinni wpłącić do 10 lutego. Tak odbywało się to co miesiąc. Chcemy utrzymać ten sposób rozliczania. Prosimy jednak aby dokonywać wpłat w wyznaczonym terminie. Nie stać przedszkola na kredytowanie zakupów przez dłuższy czas. Na koniec lipca 2017 roku zadłużenie rodziców wobec przedszkola wynosiło ponad trzy tysiące złotych! Nie jest to uczciwe. Aktualnie obowiązujące stawki wynoszą: śniadanie - 1,50; obiad - 2,50; podwieczorek 1,10. Stawki te będą niestety podniesione w związku ze wzrostem cen artykułów żywnościowych.

Inną sprawą jest rejestrowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Zdarzały sie przypadki kiedy to osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola przekazały dziecko pod opiekę nauczciela, a następnie czekały do godziny 7,50 aby odbić kartę. Mówiąc wprost oszukiwały wszystkich. Było też tak, że w ogóle nie rejestrowały przyjścia dziecka. Rejestrowały natomiast wyjście. W takich przypadkach naliczaliśmy i naliczać będziemy opłatę za cały dzeiń pobytu dziecka w przedszkolu.