Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF

Wszyscy pracownicy są do Państwa dyspozycji. Zespół zatrudnia wyłącznie pracowników posiadającyh odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Na początku września organizowane jest spotkanie wszystkich rodziców, po którym odbywają się sptkania z wychowawcami grup. Wychowawcy grup są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach pracy grupy. Poza tym, po indywidualnym umówieniu się z wychowawcą w każdym innym czasie (poza godzinami 8-13 kiedy wychowawcy prowadzą zajęcia). Bardzo prosimy o nie wchodzenie na teren przedszkola według własnego uznania. Jeśli chcecie Państwo porozmawiać z wychowawcą, pedagogiem, logopedą czy psychologiem, proszę poprosić personel pzedszkola o przywołanie go do holu na parterze.