Witam na stronie grupy. Zmieniliśmy nazwę ze względu na powrót do pracy innej nauczycielki. Ona prowadzi grupę o nazwie Biedronki. My nazywamy się teraz
SÓWKI

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Wspólne wykonywanie ozdób choinkowych.

 

 

Wycieczka do Urzędu Pocztowego. Wysyłamy listy! Ciekawe kto od nas dostanie list? :)

GRUDZIEŃ

1.jpg

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.    Świąteczne pocztówki.

2.   Zwierzęta zimą.

3.   Spotkanie przy wigilijnym stole.

4.   Świąteczne zwyczaje.

Cele ogólne:

·           Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

·           Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

·           Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

·           Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

·           Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

·           Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

·           Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

·           Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

·           Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

·           Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

·           Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

·           Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

·           Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

·           Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

·           Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

·           Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

·           Zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8, 9.

 

„Świeć gwiazdeczko” – piosenka

 

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć…

 

Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloria
To gloria, święta historia
Święta historia


Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć…x3

2.jpg

 

Andrzejki u Sówek! Znów bawimy się doskonale!

 

Dzień Pluszowego Misia w naszej grupie.

 

 

Mydlarnia :)

 


 

My też świętowaliśmy Niepodległość


Bal nad bale! Sówki bawią się doskonale! Dzień Postaci z Bajek w grupie Sówek! :)

 

LISTOPAD

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.    Na starej fotografii.

2.   Jesienna muzyka.

3.   Mali artyści.

4.   Ciepło i miło.

Cele ogólne:

·         Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo – słuchowo -wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

·         Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

·         Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

 

„Skaczące nutki”

sł. Dorota Gellner; muz. Barbara Kolago

Do przedszkola wpadły nutki,
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.

Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy:
do, re, mi, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie
w dużym czarnym fortepianie
i biegały i skakały

po klawiszach czarno - białych.

Ta wysoko, tamta nisko....

Nawet na leżakowaniu,
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.

Ta wysoko, tamta nisko... 

 

Z lasu grzybów nie przywieźliśmy, więc zrobiliśmy je sami.

Sówki w drugim domu - w lesie.

Czy wiecie, że są kasztanowe ślimaki? Nie? To zobaczcie!

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

PAŹDZIERNIK

gora.jpg 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.    W zdrowym ciele zdrowy duch.

2.   Jesienią w parku.

3.   Jesienią w lesie.

4.   Przygotowania do zimy.

 

Cele ogólne:

·         Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

·         Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

·         Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

·         Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

·         Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

·         Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

·         Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

·         Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

·         Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

·         Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

·         Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

·         Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

·         Nauka piosenek i pląsów.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·         Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

·         Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.

·         Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

·         Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

·         Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

·         Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

·         Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

·         Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

·         Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 

dól.png

 

Dzień Chłopaka u Sówek

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 WRZESIEŃ

 góra.jpg

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.    W moim przedszkolu

2.   Dzień w przedszkolu

3.   Przedszkolny savoir vivre

4.   Pomagamy sobie

 

Cele ogólne:

·         Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

·         Poznanie topografii szkoły.

·         Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w grupie przedszkolnej.

·         Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

·         Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

·         Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

·         Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

·         Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

·         Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

·         Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

·         Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

·         Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

·         Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

·         Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

·         Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·         Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

·         Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

·         Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski w wyrazach.

·         Nauka piosenek i pląsów.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

dól.jpg