ROK SZKOLNY 2019/2020

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

Grudzień

Tematyka kompleksowa:

1.    Spotkanie z listonoszem

2.    Choinkowe ozdoby

3.    Spotkania przy wigilijnym stole

 

Cele ogólne:

·        Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie przedszkolnej

·        Poznanie pracy listonosza; różnicowanie pojęcia paczka, list

·        Poznanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych

·        Wyrażanie radości i oczekiwania na święta Bożego Narodzenia

·        Rozpoznawanie i nazywanie ozdób bożonarodzeniowych

·        Rozwijanie mowy, pamięci, koncentracji uwagi oraz umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat utworów literackich

·        Stosowanie pojęć określających wielkość, długość

·        Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę – kształt lub kolor

·        Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci

·        Kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni

·        Rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej, poruszania się przy muzyce; poznanie nazw wybranych instrumentów perkusyjnych

·        Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

·        Nauka piosenek i pląsów

·        Rozwijanie sprawności manualnych oraz inwencji twórczej poprzez malowanie farbami, naklejanie, rysowanie, tworzenie form przestrzennych

·        Rozwijanie sprawności fizycznych dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

 

Pasowanie na przedszkolaka.

Linki do filmów:

Film 1.

Film 2.

Film 3.

Film 4.


Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

Listopad

Tematyka kompleksowa:

1.     Pada i pada

2.    Jesienne malowanie

3.    Ubrania na zimne dni

4.    Goście za oknem

 

Cele ogólne:

·        Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas pobytu w przedszkolu

·        Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie przedszkolnej

·        Poznawanie zjawisk atmosferycznych związanych z jesienną pogodą (deszcz, wiatr, mgła)

·        Wdrażanie do odpowiedniego ubierania się podczas jesieni

·        Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły

·        Rozwijanie mowy, koncentracji uwagi oraz umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat utworów literackich

·        Rozpoznawanie i nazywanie kolorów – niebieski

·        Zapoznanie z wybranymi nazwami ptaków zimujących w Polsce

·        Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

·        Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci

·        Kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni

·        Rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej, poruszania się przy muzyce; poznanie nazw wybranych instrumentów perkusyjnych

·        Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

·        Nauka piosenek i pląsów

·        Rozwijanie sprawności manualnych oraz inwencji twórczej poprzez malowanie farbami, naklejanie, rysowanie, tworzenie form przestrzennych

·        Rozwijanie sprawności fizycznych dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

 

Wrzesień

 

Tematyka kompleksowa:

1.   Pierwszy raz w przedszkolu

2.    Oto ja

3.    Jesień w sadzie

 

Cele ogólne:

·       Integrowanie się z grupą rówieśniczą

·       Utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy

·       Zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich

·       Rozpoznawanie znaczków indywidualnych oraz wizytówek; wyjaśnienie, do czego służą

·       Uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy

·       Rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania wybranych części ciała

·       Zapoznanie z nazwami wybranych owoców

·       Rozwijanie mowy – prawidłowe stosowanie przyimków

·       Rozwijanie poczucia rytmu; ilustrowanie piosenki ruchem, rozróżnianie wysokości dźwięków

·       Rozwijanie sprawności manualnych