Rok szkolny 2019/2020

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

Grudzień

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

1. Świąteczne pocztówki

2. Spotkanie przy wigilijnym stole

3. Świąteczne zwyczaje

 

Cele ogólne:

 

·         Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

·         Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

·         Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

·         Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.

·         Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

·         Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

·         Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

·         Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

·         Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

·         Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

·         Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

·         Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·         Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.

·         Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.

·         Nauka piosenek i pląsów.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

Listopad

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

1. Jesienna muzyka

2. Mali artyści

3. Ciepło i miło

4. Zwierzęta zimą

 Cele ogólne:

 

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

W poszukiwaniu Pani Jesieni.

Pirackie harce.

Z wizytą u policjantów.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

Październik

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

1. W zdrowym ciele zdrowy duch

2. Jesienią w parku

3. Jesienią w lesie

4. Przygotowania do zimy

 

 

Cele ogólne:

 

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

Pierwsze dni września.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

Wrzesień

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

1. W przedszkolu

2. Moja miejscowość

3. Ja, ty i środowisko

4. Dary jesieni na talerzu

 

 

Cele ogólne:

 

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.