09

Rok szkolny 2019/2020

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Z GRUPY „ZAJĄCZKI”

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TEMATYKA:

1. Zwierzęta zimą.

2. Spotkanie przy wigilijnym stole.

3. Świąteczne zwyczaje.

4. Skok w Nowy Rok.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

       · Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

· Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

· Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

· Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

· Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

· Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

· Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

· Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

· Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

· Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

· Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

· Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

· Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

· Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

· Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

·Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

 

 

Gore gwiazda Jezusowi

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku,w obłoku

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy oblegli, oblegli

Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni…


 

Nasze święto.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Z GRUPY „ZAJĄCZKI”

NA MIESIĄC LISTOPAD 

Tematyka:

1. Na starej fotografii.

2. Jesienna muzyka.

3. Mali artyści.

4. Ciepło i miło.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·    Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy.

·    Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

·    Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

·    Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

·    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

·    Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

·    Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

·    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

·    Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

·    Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

·    Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

·    Nauka piosenek i pląsów.

·    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·    Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

·    Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

·    Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

·    Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

·    Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

·         Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 

„Jestem Polakiem” – piosenka

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Z GRUPY „ZAJĄCZKI”

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

1.jpg

 

TEMATYKA:

1. W zdrowym ciele zdrowy dych.

2. Jesienią w parku.

3. Jesienią w lesie.

4. Przygotowania do zimy.

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

·         Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

·         Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

·         Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

·         Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

·         Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

·         Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

·         Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

·         Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

·         Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

·         Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

·         Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

·         Nauka piosenek i pląsów.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·         Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

·         Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.

·         Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

·         Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

·         Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

·         Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

·         Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

·         Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

·         Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

2.jpg

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Z GRUPY „ZAJĄCZKI”

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 IX początek.png

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

·         Poznanie topografii szkoły.

·         Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w grupie przedszkolnej.

·         Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

·         Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

·         Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

·         Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

·         Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

·         Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

·         Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

·         Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

·         Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

·         Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

·         Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

·         Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·         Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

·         Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

·         Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

·         Nauka piosenek i pląsów.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

IX na koniec.jpg