REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie rekrutacji. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Zarządzenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie kryteriów stosowanych podczas rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA

 

Składanie wniosków o przyjęcie dzicka do przedszkola rozpoczyna się 3 marca a zakończy 20 marca o godzinie 1500.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

DO  12  LIPCA  TRWA  REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA.

 

Z dokumentacji komisji rekrutacyjnej wynika, że wszystkie dzieci aplikujące do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zostały zakwalifikowane do przyjęcia. Po zakończeniu lub zawieszeniu akcji protestacyjnej pojawią się wszystkie oficjalne dokumenty.

17.04.2019

                                                                                                                                                                                                                                         

Informuję, że w wyniku przeprowadzonych już procedur rekrutacyjnych przedszkole będzie dysponowało 46 wolnymi miejscami w roku szkolnym 2019/20. Dokumenty konieczne do rekrutacji udostępnimy 22 marca w godzinach porannych (ok. 10:00).

Zarządzenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie rekrutacji. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Zarządzenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie kryteriów stosowanych podczas rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.


Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA

 

Przypominam, że składanie dokumentów rozpoczyna się 25 marca a zakończy 05 kwietnia o godzinie 15.

G. Zalewski

UPEŁNIAJĄCA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2018/2019

(Luty / marzec 2019)

Dokumenty rekrutacyjne obowiązują takie, jak w rekrutacji planowej. Zamieszczone są poniżej.

Zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji uzupełniającej.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Poniżej dokumenty określające dokumenty rekrutacyjne na nowy rok szkolny. 

Harmonogram rekrutacji na rok szk. 2018/2019

Kryteria przyjęcia

Wniosek

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Wyniki rekrutacji

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W PRZYGOTOWANIU

PLANOWANY POCZĄTEK W MARCU

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 (wszystkie dzieci razem - kontynuujące uczęszczanie i nowo przyjęte).

Dzieci pogrupowano ze względu na datę urodzenia. Starano się pozostawić dzieci z dotychczasową wychowawczynią. Ze względu na przepisy dotyczące liczebności grup zdarza się, że w grupie są dzieci z dwóch roczników. Tego uniknąć się nie da.

W chwili obecnej nie prowadzi się rekrutacji ze względu na brak miejsc.

Wyniki rekrutacji.