Dziennik elektroniczny

Początkowo ewidencjonować będziemy wszystko podwójnie, w wersji papierowej i elektronicznej. Według naszych zamierzeń elektroniczny dziennik w pełnym wydaniu będzie stosowany od drugiego półrocza. Rodzice nie poniosą żadnych kosztów związanych z wprowadzeniem tej technologii. Każdy z rodziców otrzyma indywidualny kod dostępui hasło. Z każdego miejsca, w któym jest dostęp do internetu będzie można skontrolować frekwencję, postępy czy też uwagi dziecka. Osoby, które nie będą chciały korzystać z dziennika wszystkie informacje uzyskają na bieżąco u wychowawcy i nauczycieli. O wszystkim poinformujemy na stronie internetowej i na zebraniach z wychowawcami.

  • 14 listopada, na dniach otwartych wręczymy Państwu kody dostępu do stron dziennika Waszych dzieci. Zapraszamy po ich odbiór.