Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16
Podobny obraz

Jest nas piętnaścioro, sześć dziewczynek i dziewięciu chłopców. Wszyscy zaczynamy przygodę w przedszkolu 🙂PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

MAJ

Tematyka kompleksowa:

1.Jak powstaje książka

2. Co słychać na łące

3. Moje zwierzątko

4.Moja mama i mój tata

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania czytaniem.

 Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.

Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.

Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.

Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.

Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).

Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.

Kształtowanie orientacji na kartce.

Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.

Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.

Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.

Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Zapoznanie z pracą weterynarza.

PIOSENKA:

,,Moja wesoła rodzinka”

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
my jak palce jednej dłoni!


Ref.: Mama, tata, siostra, brat

i ja – to mój mały świat!
         Dużo słońca, czasem grad

– to wesoły jest mój świat!


Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo ma mama wielkie serce!

Gdy napsocę i nabroję,
siedzę w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!


Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Wiersz:  „Dwie połówki”

Mama, tata to mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma.

Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje
Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki.

Mama, tata mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki
Co za jabłko mówię wam
Jaki skarb ja w domu mam.
31.10.2021r.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

  1. Na starej fotografii;
  2. Jesienna muzyka;
  3. Maki artyści;
  4. Ciepło i miło

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA : 

„Jesienny deszcz”

Dziś chmurkę nad podwórkiem potargał psotny wiatr,

 aż deszcz popłynął ciurkiem i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz,

        jesienny, pada, pada, pada, pada deszcz!

 Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni w dach,

 w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej, pada, pada, pada…

Kalosze wnet założę, parasol wezmę też,

bo lubię, gdy na dworze jesienny pada deszcz.

WIERSZ:  „Listopad”

Wyszedł sobie do ogrodu

Stary, siwy pan Listopad.

Grube palto ma od chłodu

I kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza,

Pustka, smutek dziś w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy:

,,nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”

Po listowiu kroczy sypkim,

Na ławeczce sobie siada:

,,Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.

Trudna rada, trudna rada!

30.09.2021r.


06.09.2021r.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1.W przedszkolu

2.Moja miejscowość

3.To ja

4.W koszu pani Jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.

Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.

Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.

Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.

Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz „Maczek” Cz .Janczarskiego

Przedszkolaczek jestem proszę
Noszę torbę w niej bambosze.
Mam wyszyty na niej znaczek,
Spójrz czerwony polny maczek.
Jaś na torbie ma jaskółkę,
Staś samolot, Kasia pszczółkę.
Krzyś motyla, Heniek rower,
Wikcia wiśnie kolorowe…
Torbę swoją wieszam w szatni.
Znam swój znaczek przedostatni.
I wie każdy przedszkolaczek,
Że ten znaczek- to mój znaczek.

Piosenka  – „ Buziak na dzień dobry”

Na „dzień dobry” słodki buziak,            
 na dzień dobry tobie dam.                   
Już „dzień dobry” tobie śpiewam,         
 bo nie jestem teraz sam!                       
Na „dzień dobry” słodki buziak,             
na dzień dobry tobie dam.                     
Ciągle dobry humor miewam,               
 z tobą śpiewam, tobie gram!                 
Na „dzień dobry” słodki buziak,              
na dzień dobry tobie dam.                      
Nigdy dosyć tych buziaków                     
od radosnych przedszkolaków!              

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content