Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16
Podobny obraz

Jest nas piętnaścioro, sześć dziewczynek i dziewięciu chłopców. Wszyscy zaczynamy przygodę w przedszkolu 🙂


30.09.2021r.


06.09.2021r.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1.W przedszkolu

2.Moja miejscowość

3.To ja

4.W koszu pani Jesieni

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.

Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.

Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.

Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.

Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz „Maczek” Cz .Janczarskiego

Przedszkolaczek jestem proszę
Noszę torbę w niej bambosze.
Mam wyszyty na niej znaczek,
Spójrz czerwony polny maczek.
Jaś na torbie ma jaskółkę,
Staś samolot, Kasia pszczółkę.
Krzyś motyla, Heniek rower,
Wikcia wiśnie kolorowe…
Torbę swoją wieszam w szatni.
Znam swój znaczek przedostatni.
I wie każdy przedszkolaczek,
Że ten znaczek- to mój znaczek.

Piosenka  – „ Buziak na dzień dobry”

Na „dzień dobry” słodki buziak,            
 na dzień dobry tobie dam.                   
Już „dzień dobry” tobie śpiewam,         
 bo nie jestem teraz sam!                       
Na „dzień dobry” słodki buziak,             
na dzień dobry tobie dam.                     
Ciągle dobry humor miewam,               
 z tobą śpiewam, tobie gram!                 
Na „dzień dobry” słodki buziak,              
na dzień dobry tobie dam.                      
Nigdy dosyć tych buziaków                     
od radosnych przedszkolaków!              

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content