Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16

Rok szkolny 2021/2022


17.10.2021r.

Sówki pomagają. Wypełniamy serduszko.


10.10.2021r.

Małe czyścioszki


30.09.2021r.


Dzień Chłopaka. Chłopaki rządzą! 🙂


28.09.2021r.

Wycieczka do lasu.


23.09.2021r.

W poszukiwaniu darów jesieni.


20.09.2021r.

Od najmłodszego do starszaka wszyscy świętują dzień przedszkolaka!


15.09.2021r.

Nie tylko biedroneczki są w kropeczki. Sówki też bywają.


03.09.2021r. My już nie maluchy, my już starszaki 🙂


01.09.2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. W przedszkolu.
 2. Moja miejscowość.
 3. Ja, ty i środowisko.
 4. Dary jesieni.

Cele ogólne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
 • Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Piosenka o Tupie

sł. Ewa Stadmüller, muz. Jędrzej Rochecki

 

Jestem zając, jak się patrzy,

TUP, TUP, TUP,

do przedszkola mknę raz, dwa, trzy,

TUP, TUP, TUP . 
Tu się fantastycznie czuję,

TUP, TUP, TUP,

więc z radości przytupuję, 
TUP, TUP, TUP.

Moja mama Zajączkowa,

TUP, TUP, TUP,
do przedszkola iść gotowa,
TUP, TUP, TUP.
Pewnie by tu zostać chciała,
TUP, TUP, TUP,
gdyby więcej czasu miała,
TUP, TUP, TUP.

Są w przedszkolu miłe panie 
TUP, TUP, TUP ,

rysowanie i śpiewanie.
TUP, TUP, TUP.

I zabawy śmieszne takie
TUP, TUP, TUP
Dobrze jest być przedszkolakiem
TUP, TUP, TUP.


Rok szkolny 2020/2021

24.06.2021r.


15.06.2021 r.

Wycieczka do ZOO

02.06.2021r.

Dzień Dziecka

27.05.2021r. Poniżej galeria, a tutaj linki do filmów:

Dzień Matki.

09.05.2021

Maj to miesiąc książki i prasy. Sówki odwiedziły więc naszą szkolną bibliotekę.


04.05.2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MAJ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Książka mój przyjaciel.
 2. Baśnie, bajki, legendy.
 3. Rodzina razem się trzyma.
 4. Ja i moi bliscy.

Cele ogólne:

 • rozwijanie zainteresowania bajkami;
 • używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi;
 • rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym;
 • poznanie zawodu logopedy;
 • ćwiczenie kulturalnego wysławiania się;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
 • wzbudzanie zainteresowania książkami;
 • wykonanie zakładek do książek;
 • poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej;
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki;
 • dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych;
 • przybliżenie literatury dziecięcej;
 • rozwijanie umiejętności wcielania się w role;
 • odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury;
 • utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;
 • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;
 • wdrażanie do skupiania się na wykonywanych czynnościach;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • aktywne słuchanie muzyki;
 • poznanie zasad zachowania się w księgarni;
 • nabywanie umiejętności tworzenia budowli przestrzennych;
 • integrowanie grupy podczas działań wspólnych;
 • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
 • odczuwanie więzi z członkami rodziny;
 • kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie;
 • nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny;
 • nazywanie i przeliczanie części ciała;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną;
 • umiejętność przeżywania bliskości;
 • kształtowanie kultury współżycia;
 • powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania;
 • poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy;
 • definiowanie i dzielenie elementów na zbiory;
 • utrwalanie pojęcia zbiór;
 • kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy;
 • rytmiczne recytowanie słów;
 • interpretowanie piosenki za pomocą ruchu;

11.04.2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJKWIECIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Święta, święta, biją dzwony.
 2. Wielkanoc.
 3. Z kulturą za pan brat.
 4. Jestem kulturalny.

Cele ogólne:

 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego;
 • uwrażliwianie na tradycję;
 • kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 • kształcenie umiejętności respektowania poleceń;
 • poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych;
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi;
 • dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi;
 • poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
 • poznanie zasad zachowania się w kinie;
 • poznanie zasad zachowania się w teatrze;
 • poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 • poznanie zawodu malarza;

04.04.2021

Wielkanoc.


22.03.2021

Powitanie wiosny 🙂


Dzień Kobiet

Jest i miejsce na film ! Obejrzyj.


Szanowni Państwo. W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci zmuszony jestem do ograniczenia funkcjonowania przedszkola w piątek, 5 marca. W przedszkolu będzie obecna w zasadzie tylko pani Joanna. Może przyjdzie już pani Natalia, ale mimo wszystko jest to zbyt mało aby zapewnić kompletne zajęcia wszystkim grupom. Dlatego bardzo proszę o zapewnienie opieki dzieciom na piątek i nie posyłanie dzieci do przedszkola. Od poniedziałku wszystko powinno wrócić do normy. Nie będzie tylko pani Ani. Proszę o zrozumienie tej sytuacji.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

MARZEC

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Mali odkrywcy – projekt mleko.
 2. Tajemnice świata – projekt mleko.
 3. Nadchodzi wiosna.
 4. Wiosna tuż – tuż.

Cele ogólne:

 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • ćwiczenie zgodnej współpracy;
 • nazywanie produktów mlecznych
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
 • poznanie etapów przygotowania masła;
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
 • określenie liczby w zbiorze;
 • przyporządkowanie jeden do jednego;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
 • nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;
 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;
 • śpiewanie do znanych melodii;
 • kształtowanie umiejętności naśladowania czynności;
 • wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;


WALENTYNKI

Kliknij zobacz Nasz Walentynkowy występ


Bal karnawałowy 🙂

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

LUTY

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Siły przyrody.
 2. Cztery żywioły.
 3. Wielka wyprawa.
 4. Nasze podróże.

Cele ogólne:

 • uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka;
 • rozumienie pojęcia czyste powietrze;
 • wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich;
 • rozumienie pojęć przyrodniczych;
 • ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz;
 • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • kształtowanie poszanowania dla środowiska;
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;
 • wdrażanie do przestrzegania reguł;
 • poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody;
 • ćwiczenie rozróżniania kolorów;
 • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;
 • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;
 • umiejętność postępowania w styczności z ogniem;
 • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;
 • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;
 • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw;
 • próba rozumienia zjawiska rozchodzenia się fal dźwiękowych;
 • ozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem;
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;
 • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;
 • czerpanie satysfakcji z zabaw plastycznotechnicznych;
 • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;

Dzień Babci i dziadka (tutaj)

Zimowe zabawy na śniegu!

PLAN PRACY NA STYCZEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Płynie czas.
 2. Młodsi i starsi.
 3. Sport to zdrowie.
 4. Dbam o zdrowie.

Cele ogólne:

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • odczuwanie wspólnej radości;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie;
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członków rodziny;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności na sylaby;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • umiejętność odróżniania pary od jednostki;
 • przybliżanie wartości zabawy w parach;
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • określanie cech przedmiotów za pomocą przymiotników;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;

Piosenka do nauki: “Kocham Babcię, kocham Dziadka” 

muz. Barbara Kolago, sł. Anna Bernat

Kocham Babcię, kocham Dziadka,

bo kochanych Dziadków mam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka –

na bębenku dla nich gram!

Bam, bam, bam, ram, tam, ram!

Na bębenku, na bębenku: ram, tam, ram!

Dla kochanych Dziadków gram!

Ram, tam, tam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka,

więc buziaka szybko dam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka

– na trójkącie dla nich gram!

Dzyń, dzyń, dzyń, bim, bam, bam!

Na trójkącie, na trójkącie:

dzyń, dzyń, dzyń, bim, bam, bam!

Dla kochanych Dziadków gram!

Bim, bam, bam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka,

to powtarzam wszystkim wam!

Kocham Babcię, kocham Dziadka

– na kołatce dla nich gram!

Klap, klap, klap, pat, pat, pam!

Na kołatce, na kołatce:

klap, klap, klap, pat, pat, pam!

Dla kochanych Dziadków gram!

Pat, pat, pam!

ŚWIĄTECZNY CZAS

Jeśli film się nie otwiera kliknij tutaj.

Wysyłamy kartki świąteczne

MIKOŁAJ ZAWITAŁ DO NAS

To co Sówki lubią najbardziej – zabawy na świeżym powietrzu! 🙂


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

GRUDZIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Nadchodzi zima.
 2. Coraz zimniej.
 3. Świąteczne przygotowania.
 4. Wesołych świąt!

Cele ogólne:

 • poznanie oznak zimy;
 • umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;
 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków;
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;
 • poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie;
 • określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny;
 • określanie sposobów wyrażania miłości;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;
 • umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami ;
 • nazywanie emocji;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • składanie obrazka z części;
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

„A Mikołaj pędzi” – piosenka

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

Święty Mikołaju my ci pomożemy

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

Potem pod choinką siądziesz razem z nami

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna…

Szczęśliwy Mikołaj Daje Prezent Dzieciom | Premium Wektor

Andrzejki u Sówek.

Dzień Pluszowego Misia.

EKPERYMENTY

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dzień postaci z bajek u Sówek

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

LISTOPAD

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Nasza mała ojczyzna.
 2. Mój dom – Polska.
 3. Moje hobby.
 4. Ulubione zajęcia.

Cele ogólne:

 • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
 • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń́ językowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • uwrażliwianie na piękno wsi ;
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
 • kształtowanie pojęcia numer domu;
 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;
 • kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;
 • kształtowanie zdolności opowiadania bajek;
 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • przeliczanie symboli narodowych;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
 • nabywanie szacunku do kultury góralskiej;
 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;
 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;
 • rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Marchewkowe poczynania.

Sówki wiedzą już, które grzyby są jadalne.

Sówki na jesiennym spacerze.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJPAŹDZIERNIK

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Idzie jesień przez świat.
 2. Jesienna przyroda.
 3. Koszyk Pani Jesieni.
 4. Skarby jesieni.

Cele ogólne:

 • umiejętność́ rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • rozumienie pojęć mały, duży;
 • kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży;
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi;
 • zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką;
 • wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi;
 • poznanie malarstwa o tematyce jesiennej;
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna);
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • zapoznanie się z wyglądem dyni;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów;
 • łączenie pojęć dobry / zły z kolorami;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
 • zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • umiejętność rozróżniania owoców;

„Kolczasty jeż”- piosenka

sł. Natalia Kuczyńska, muz. Zimowiej Kompaniejec

A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
bo mnie będziesz kłuć.

Ref. Chociaż na grzbiecie
jeżyk kolce ma,
to każde z dzieci
lubi go jak ja.

Mój jeżyku, odwiedź nas,
do przedszkola spiesz.
Był już kotek gościem raz,
może być i jeż.

Ref. Chociaż na grzbiecie…

Dzień Chłopaka u Sówek

Powitanie Jesieni! Sówki odnalazły wszystkie dary jesieni schowane przez Panią Jesień! 🙂

Dzień Przedszkolaka

Na dworze najlepiej!! :))

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. W przedszkolu.
 2. Nasze przedszkole.
 3. Jestem bezpieczny.
 4. Pomocna dłoń.

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci z N.;
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • poznanie wyposażenia łazienki;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • budowanie poczucia przynależności grupowej;
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu;
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
 • poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;

„Idą buty do przedszkola” – piosenka

sł. Anna Bernat, muz. Michał Ciechan

Już od rana tupu tup

 Po chodniku tupią buty!

 Każdy but śpieszy się,

 Do przedszkola zdążyć chce!

 Ref.: Do przedszkola… la la la,

 Biegnie Grześ i Ola la!

 Jeden but i drugi but…

Hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup,

Jak piłeczki sobie skaczą,

 Każdy but dobrze wie,

 Sznurowadła wiąże się!

 Ref.: Do przedszkola… la la la…

A w przedszkolu buty śpią

 W kolorowych ciepłych workach,

 Każdy but i we śnie

 Do przedszkola śpieszy się!

 Ref.: Do przedszkola… la la la…

Nasze pierwsze dni w przedszkolu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content