Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16

Grupy wiekowe

W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu funkcjonuje pięć grup wiekowych. Podział do grup konstruowany był według wieku dzieci. Nasze grupy noszą nazwy:

  1. – PSZCZÓŁKI – 3/4 -latki;
  2. – MOTYLKI – 5-latki;
  3. – SÓWKI – 6-latki;
  4. – ŻABKI 6-latki;
  5. – ZAJĄCZKI – 4/5- latki.

Przyprowadzanie i odprowadzanie

Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu – jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o problemach dziecka, jego radościach, ewentualnych chorobach lub dniach wolnych i innych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.

Dzieci chore

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmyo innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy były stale aktualne.

Odzież

Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka, tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić, np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie. Staramy się w miarę możliwości, jak najczęściej wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody.

Rodzice

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne, aby rodzice wiedzieli, co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach przeznaczonych także dla nich. Raz do roku odbywa się ogólne zebranie rodziców, lecz każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka.

Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną.

Zgodnie z prawe oświatowym i z uchwałą Rady Gminy Lisewo, przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00. Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa wyżej, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Dotyczy to wszystkich dzieci poza dziećmi 6-cio letnimi. 

Sposób naliczania czesnego to stawka za godzinę (1,00zł) x ilość godzin ponad podstawę programową x ilość dni roboczych w miesiącu. Do tej kwoty należy dodać kwotę poniesioną prz przedszkole na zakup produktów żywieniowych, które skonsumowało dziecko.

Opłaty za przedszkole dokonują Państwo na numer konta 95 9486 0005 0012 0043 2003 0003 Dokonanie wpłaty w Banku Spółdzielczym w Lisewie na druku pobranym z przedszkola lub sekretariatu, zwalnia Państwa z opłaty prowizji.

Sugerujemy jednak dokonywanie opłat za pośrednictwem Waszego konta w banku. Opłatę za przedszkole prosimy uiszczać do 10 każdego miesiąca. Dowód wpłaty okazują Państwo tylko w sytuacjach wyjątkowych – na prośbę dyrektora.

Skip to content