Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16

Zmiany w organizacji pracy szkoły


19.03.21

Komunikat MEiN

Warszawa, 18 marca 2021 r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

 • ponadpodstawowych,
 • szkół dla dorosłych,
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki


I kolejne zmiany w organizacji. Niestety klasy 1 – 3 również pracują on-line. Proszę rodziców, aby spróbowali z dziećmi przećwiczyć otwieranie aplikacji TEAMS. Dzisiaj (czwartek) i jutro nauczyciele wejdą do naszej pracowni i pokażą dzieciakom dokładnie jak pracować. Będzie pewnie sporo problemów na początek, ale unormuje się to po kilku dniach. Kamerka nie jest niezbędna do pracy. Potrzebne są głośniki i mikrofon. Z tym problemu nie powinno być, bo każdy w zasadzie ma zestaw słuchawkowy od telefonu a on bardzo dobrze spisuje się w roli.

Zmieni się też trochę system pracy logopedy, pedagoga i psychologa. Wszystkie zajęcia w szkole odbywają się według planu.


Organizacja pracy szkoły od 26 października 2020r.

Psycholog szkolny oraz pedagog szkolny są do dyspozycji rodziców i dzieci od poniedziałku do środy w godz. 8:00-12:30.
Przed przyjściem do szkoły proszę się umówić telefonicznie
Katarzyna Kaczor – psycholog szkolny – tel.: 513 133 095
Anna Szcząchor – pedagog szkolny – tel.: 512 446 823

Zmieniony plan zajęć on-line i zdalnych. (24.10.2020, 23:51)

No i stało się.

Od poniedziałku uczymy zdalnie w klasach 4-8.  Przypomnę więc jak ustaliliśmy jeszcze  w sierpniu:

 1. Wszyscy pracujemy według planu zajęć obowiązującego w dniu wejścia nauczania zdalnego.
 2. 3/5 lekcji dziennie jest prowadzone w trybie on-line, reszta w trybie zdalnym (zadajemy zadania do wykonania. Termin wykonania najwcześniej „na jutro”).
 3. Podział na on-line i zdalne został przemyślany. Nie można trzymać uczniów 7 godzin non-stop przed monitorem i on-line nie więcej niż te 3/5.
 4. Jeżeli nie ma nauczyciela klasa ma wolną godzinę, chyba, że zrobione będzie zastępstwo.
  O tym fakcie zostaniecie poinformowani.
 5. Wszystkie godziny wychowawcze w trybie on-line.
 6. Plan został pokolorowany aby łatwiej było Wam znaleźć lekcje on-line i zdalne.
 7. Pracujemy na usłudze Teams. Można ściągnąć ją na komputer lub pracować w zakładce „Podsystem biurowy” w portalu EDUPOLIS.
 8. Szkoła, jak na wiosnę udostępnia sprzęt komputerowy. Jeśli u nas się skończą zasoby proszę udać się do urzędu gminy. Gmina ma dużo sprzętu do wypożyczenia. Wypożyczy również modemy z dostępem do Internetu (tych urządzeń jest zdecydowanie mniej niż laptopów).
 9. Nie ma taryfy ulgowej dla nikogo. Od maja dysponowaliście kodami potrzebnymi do założenia kont na EDUPOLIS, a co za tym idzie do dostępu do usługi TEAMS.

Jak coś jeszcze mi się przypomni lub wyjdzie coś nowego napisze kolejną wiadomość.

Grzegorz Zalewski.

23.10.2020, godz. 13:45

Plan zajęć z podziałem na ON-LINE i ZDALNE

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content