Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lisewie

Masz pytania? Zadzwoń

56 676 79 16

Szkoła Podstawowa w Lisewie

Szkoła Podstawowa w Lisewie istnieje od czasów przedwojennych. Nie posiadamy żadnej dokumentacji z tamtych lat, opieramy sie jedynie na przekazach słownych wieloletnich mieszkańców Lisewa. W okresie powojennym szkoła funkcjonowała w kilku budynkach znajdujących się przy obecnej ulicy Mikołaja z Ryńska. W roku 1971 wybudowano i oddano do użytku budynek przy ulicy Toruńskiej. W roku 1975 szkole nadano imię Janusza Korczaka. Początkowo szkoła służyła jedynie mieszkańcom Lisewa. Koniec lat 70-tych i początek 80-tych, to okres przemian strukturalnych w szkolnictwie i w tym czasie pełniła rolę Zbiorczej Szkoły Gminnej. W tym czasie do szkoły uczęszczały już dzieci z niektórych okolicznych wiosek, w których było zbyt mało dzieci aby prowadzić pełne, 8-klasowe szkoły.

Skip to content