Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie:

Plan zajęć na hali sportowej - 02.05.2019 r.

Plan zajęć w obiektach sportowych (01.03.2019)

NOWE Zarządzenie Wójta w sprawie odpłatności i zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych. (09.01.19)

Plan zajęć na hali sportowej - 18.10.2018r.

NOWY STATUT SP 1 października 2018 r.

Plan zajęć na hali sportowej - 19.09.2018

Statut ZS-P Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Lisewie (jeszcze "stary")

Zarządzenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz stawki wynajmu pomieszczeń i regulaminy

Numery kont bankowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie

Regulamin wycieczek.

Odpłatność za posiłki od 01.09.2017.

Rok szkolny 2017/2018.