ROK SZKOLNY 2019/2020

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ

 

Pomagamy zwierzętom

Choinkowe ozdoby

Spotkanie przy wigilijnym stole

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym zimą.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów i podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów:  sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.

Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.

Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.

Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas układania historyjek obrazkowych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 


Andrzejki.


 

Na poczcie.


Dynia miała swoje święto.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Moja rodzina

Jesienna szaruga

Mali artyści

Już blisko zima – ubieramy się ciepło

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

·        Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

·        Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.

·        Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.

·        Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

·        Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

·        Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

·        Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

·        Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.

·        Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

·        Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·        Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.

·        Nauka piosenek i pląsów.

·        Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·        Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.

Wycieczka do stolarni.

Wycieczka do lasu.

Lisc.pngMIESIĄC PAŹDZIERNIK 

Warzywa

Jesienią w parku

Jesienią w lesie

Przygotowania do zimy

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

Nauka piosenek i pląsów.

Listki.png

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na wrzesień

W przedszkolu

Na ulicy

Ja i środowisko

Owoce

Ø Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Ø Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Ø Poznanie topografii przedszkola.

Ø Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Ø Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Ø Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Ø Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Ø Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Ø Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

Ø Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.

Ø Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Ø Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Ø Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Ø Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

Ø Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Ø Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Ø Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

Ø Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Ø Układanie krótkich zdań na podany temat.

Ø Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Ø Nauka piosenek i pląsów.

Ø Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Piosenka "Zając Tup"

 

 

Jestem zając, jak się patrzy

Tup, tup, tup

Do przedszkola mknę raz, dwa, trzy

Tup, tup, tup

Tak się tu fantastycznie czuję

Tup, tup, tup

Więc z radości przytupuję

Tup, tup, tup

Moja mama Zajączkowa

Tup, tup, tup

Do przedszkola iść gotowa.

Tup, tup, tup

Pewnie by tu zostać chciała,

Tup , tup, tup

Gdyby więcej czasu miała

Tup, tup, tup

Są w przedszkolu miłe panie

Tup, tup, tup

Rysowanie i śpiewanie

Tup, tup, tup

I zabawy śmieszne takie

Tup, tup, tup

Dobrze jest być przedszkolakiem